ReadyPlanet.com
dot
dot
รอบรู้เรื่องสมุนไพร
dot
bulletเจียวกู่หลัน สมุนไพรต้านมะเร็ง
bulletกวาวเครือขาว เพิ่มความอึ๋ม
dot
รู้เรื่องหมอยาไทย
dot
bulletประวัติหมอชีวกโกมารภัจจ์
bulletประวัติหมอพร
bulletสาเหตุของการเกิดโรค
dot
เยี่ยมชมร้านสมุนไพรพรอุดม
dot
bulletศึกษาดูงาน
bulletแสดงสินค้าโอทอป
bulletสาธิตวิธีการผลิต
dot
คอลัมน์เด่น จากสื่อประชาสัมพันธ์
dot
bulletคุยเรื่องโรค " กษัย " กับหมอแผนโบราณประยุกษ์
bullet"สมุนไพรพรอุดม"ยาหมอบ้าน ภูมิปัญญาโบราณเพื่อคนรุ่นใหม่
bulletหมอยาสมุนไพร "อุดม ลดหวั่น"
bullet'ผลิตภัณฑ์สมุนไพร' ผลิต-ขาย..มี "กฎกติกา"
bullet"สมุนไพรพรอุดม" พลูตาหลวง สูตรบำบัดตำรับไทยโบราณ
bulletแปรรูปสมุนไพรส่ง"ไปรษณีย์"ขายตรงตัดตอนพ้อค้าคนกลาง
bullet"สมุนไพรพรอุดม" ยาแผนโบราณประสิทธิภาพเยี่ยม
dot
ลงทะเบียนเยี่ยมชมสมุนไพรพรอุดม

dot
สาเหตุของการเกิดโรค

สาเหตุของการเกิดโรค

            ในตำราการรักษาโรคแพทย์แผนโบราณ  กล่าวไว้ว่าร่างกายของคนเรา  ประกอบด้วย  ปฐวีธาตุ  คือ  ธาตุดิน 20  ประการ   อาโปธาตุ  คือ  ธาตุน้ำ  12  ประการ  วาโยธาตุ  คือ  ธาตุลม  6  ประการ  เตโชธาตุ  คือ  ธาตุไฟ  4  ประการ  รวมเป็นธาตุทั้งสิ้น  42  ประการ  ซึ่งเรามักเรียกสั้นๆ ว่า  ธาตุ  ดิน  น้ำ  ลม  ไฟ

            ตำราโบราณท่านกล่าวไว้ว่า  เมื่อธาตุใดทำงานหย่อนหรือพิการ  ทำให้ธาตุต่างๆ ทำงานไม่สมดุลย์กัน  ร่างกายของคนเราจะค่อยๆ อ่อนแอลง  เป็นเหตุให้เกิดการเจ็บไข้ตามมาได้โดยง่าย

            ถ้าปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รีบทำการรักษา  ปรับธาตุ หรือ  บำรุงธาตุ  ในระบบองค์รวมให้เกิดความสมดุลย์  ย่อมเป็นเหตุให้เกิดโรคเรื้อรัง  และร้ายแรงตามมา  ยากแก่การรักษา  และได้รับทุกข์เวทนามากยิ่งขึ้น

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.